ایسنا / هنری

{{ formatDate('Tue May 04 2021 11:50:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

آماده سازی فیلم های سینمایی برای ناشنوایان    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.