ایسنا / فناوری

{{ formatDate('Tue May 04 2021 12:12:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

نیاز کشور در حال حاضر بحث فناوری است/چارت تشکیلاتی پارکها بازنگری می‌شود    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.