ایسنا / حوادث

{{ formatDate('Tue May 04 2021 16:22:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

هوارسانی به داخل معدن طزره/عملیات ٨۵ ساعته برای نجات دو نفر محبوس    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.