شمانیوز / اجتماعی

{{ formatDate('Tue May 04 2021 17:04:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

تمدید دفترچه تامین اجتماعی افراد تا پایان شهریور1400 + جزئیات


مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی گفت: دفترچه سلامت تامین اجتماعی تا پایان شهریور 1400 تمدید شد.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.