شمانیوز / اجتماعی

{{ formatDate('Tue May 04 2021 17:27:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

آزار وحشیانه معلم 49 ساله به دانش آموز خصوصیش


معلم رقص در کلاس دانش آموزانش را مورد اهانت قرار داد.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.