ایسنا / فناوری

{{ formatDate('Tue May 18 2021 09:40:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

دانشگاه ها باید از دل قراردادهای صنعتی مقاله تولید کنند    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.