شماواقتصاد / اجتماعی

{{ formatDate('Thu Jun 03 2021 08:48:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

مبارزه با رانت‌خواری و جلوگیری از خاندان سازی؛ اولویت اصلی جبهه انقلاب


محمد ابویی مهریزی، آینده‌پژوه و فعال اجتماعی اظهار داشت: تدوین سند جامع استان تهران بدون حمایت ساختارهای فرادستی عملاً غیرممکن است لذا جبهه انقلاب اسلامی در مدیریت شهری آینده باید با رعایت اصول و بهره‌گیری از ظرفیت جوانان و سازمان‌های مردم‌نهاد و حمایت دولت انقلابی و مردمی آینده راه تدوین این سند را هموار کند.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.