شماواقتصاد / اقتصادی

{{ formatDate('Tue Jun 08 2021 10:19:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

پایان خردادماه آخرین موعد ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی می باشد


معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در قوانین مالیاتی کشور، موعد ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) تا پایان خردادماه می باشد.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.