شماواقتصاد / اجتماعی

{{ formatDate('Thu Jun 10 2021 06:21:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

حمایت حزب تدبیر و توسعه از رئیسی در راستای عمل به وعده در گذشته کاری ایشان است/فعالیت 167 ستاد حامیان تدبیر و توسعه ایران اسلامی در کشور


به گزارش شما و اقتصاد: رییس ستاد تدبیر و توسعه حامیان رییسی گفت: حمایت حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی از جناب رئیسی در راستای خرد،تدبیر،ومدیریت بر مبنای تخصص و اخلاق وعمل به وعده در گذشته کاری و صلاح مردم و نظام صورت گرفته است.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.