شماواقتصاد / اقتصادی

{{ formatDate('Thu Jun 10 2021 07:22:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

آمادگی سازمان اموال تملیکی برای کمک به سازمان اورژانس کشور


آمادگی سازمان اموال تملیکی برای کمک به سازمان اورژانس کشور


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.