شماواقتصاد / اقتصادی

{{ formatDate('Sun Jun 13 2021 10:00:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

شرایط پرداخت مالیات مقطوع دریافت کنندگان سکه در سال 1399


معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور شرایط و جزئیات پرداخت مالیات مقطوع دریافت کنندگان سکه در سال 1399 را تشریح کرد.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.