شماواقتصاد / اجتماعی

{{ formatDate('Sun Jun 13 2021 16:40:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

اسامی بدهکاران بزرگ بانکی که همتی به رئیسی داد


اصل نامه ای که همتی در جریان سومین مناظره انتخاباتی به رئیس قوه قضائیه داد، در فضای مجازی منتشر شد.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.