شماواقتصاد / اجتماعی

{{ formatDate('Wed Jun 16 2021 20:59:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

قطار مستضعفین در ایستگاه پایانی / جز اجرای عدالت به هیچ چیز دیگری فکر نمی کنیم


جریان کثیف و آلوده ای که سال هاست از هر ترفند و حیله ای برای ترور حیثیتی فرزندان شما استفاده نمودند با چشمان خودشان اقتدار جریان مظلومین و مستضعفین را دیدند و به شهادت نزدیکان شان شب سختی را پشت سر گذاشتند / نمی گذاریم عده ای به اسم بازنشستگی یا بیماری از زیر تیغ تیز عدالت بگریزند / یکی از آرزوهایم این بود که زنده بمانم تا در کنار این مجلس انقلابی و خوشنام و کم نظیر، دولت انقلابی نیز شکل بگیرد.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.