شمانیوز / سیاسی

{{ formatDate('Wed Jul 07 2021 12:28:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

قطار کابینه در ایستگاه پایانی


تاکنون لیست هایی که در فضای مجازی و گاها سایت های خبری در مورد چینش کابینه سیزدهم انتشار یافته چیزی جز حدس و گمانه زنی نبوده ، البته در این میان برخی هم استفاده از رسانه های تحت امر ، اهداف خود را دنبال کرده اند.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.