شمانیوز / بین الملل

{{ formatDate('Mon Aug 30 2021 01:41:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

صفیه فیروزی خلبان افغان که توسط طالبان سنگسار شد کیست؟


صفیه فیروزی خلبان افغانستانی، توسط طالبان سنگسار شد.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.