شمانیوز / بین الملل

{{ formatDate('Tue Aug 31 2021 11:17:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

فوری/ طالبان به پنجشیر حمله کرد


طالبان همزمان با خروج آمریکا از افغانستان به پنجشیر حمله کرد.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.