ایسنا / فیلم

{{ formatDate('Sun Sep 12 2021 11:18:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

ویدئو / آغاز انتشار اسناد محرمانه ۱۱ سپتامبر در آمریکا    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.