ایسنا / فیلم

{{ formatDate('Mon Sep 13 2021 07:54:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

ویدئو / واکنش اتحادیه اروپا و روسیه به توافق آژانس و ایران    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.