ایسنا / عکس

{{ formatDate('Tue Sep 14 2021 09:39:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

صحن علنی مجلس - ۲۳ شهریور    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.