ستاره پارسی / سیاسی

{{ formatDate('Tue Sep 14 2021 11:34:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

قول بایدن برای تحریم نکردن ایران!


آمریکا چه قولی به ایران داد؟


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.