ایسنا / حوادث

{{ formatDate('Tue Sep 14 2021 11:42:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

تاکید اشتری بر لزوم وضع قوانین جدید بازدارنده و افزایش دهنده هزینه جرم    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.