ایسنا / حوادث

{{ formatDate('Tue Sep 14 2021 12:12:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

افزایش ۳۷ درصدی مزارع کشت خشخاش در افغانستان    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.