ایسنا / حوادث

{{ formatDate('Tue Sep 14 2021 19:58:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

جزئیات واکسن سربازان/ انجام واکسیناسیون تا پایان شهریور    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.