مه شو / سلامت

{{ formatDate('Wed Sep 15 2021 08:38:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

مردم منتظر ریزش شدید قیمت خودرو باشند / کاهش 30 درصدی قیمت خودروهای خارجی


مردم منتظر کاهش قیمت خودروهای خارجی باشند. امروز طرح آزادسازی خودروهای خارجی در بازار خودرو آزاد شد.و به زودی شاهد کاهش 30 درصدی قیمت خودروهای خارجی خواهیم بود.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.