ایسنا / فناوری

{{ formatDate('Wed Sep 15 2021 08:44:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

گامی مهم در جهت دسترسی جهانی به اینترنت پر سرعت    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.