شمانیوز / اجتماعی

{{ formatDate('Wed Sep 15 2021 08:52:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

ورود ۵۰ میلیون دُز واکسن به ایران / ایران از آلمان سبقت می گیرد


وزیر بهداشت، گفت: تا پایان شهریور ۵۰ میلیون دز وارد می شود و در مهر ۴۰ میلیون دز دیگر وارد می کنیم البته این میزان واردات علاوه بر تولیدات داخلی است و ما سعی می کنیم که همه مردم واکسن را دریافت کنند.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.