مستقل آنلاین / اجتماعی

{{ formatDate('Wed Sep 15 2021 09:05:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

شاید کسی خودش را جای طالبان جا زده و ما را بدنام کرده!


پاسخ یکی از مقامات طالبان به این سوال که چرا وزیر زن در کابینه ندارند... فقط به طرز استدلال توجه کنید! دور باطل سوال و جواب مدام تکرار می شود بدون هیچ حاصلی...


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.