ایسنا / سلامت

{{ formatDate('Wed Sep 15 2021 09:40:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

انتقاد نماینده ملایر از مطلب منتشرشده پیرامون پرستاران این حوزه    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.