ایسنا / هنری

{{ formatDate('Wed Sep 15 2021 09:43:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

یوسفی: زیارت اربعین نباید مخصوص افرادی باشد که توانایی خرید بلیت هواپیما دارند    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.