ایسنا / هنری

{{ formatDate('Wed Sep 15 2021 10:09:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

مدیرکل ارشاد فارس: فیلم کوتاه به جشنواره‌ها محدود نشود    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.