شمانیوز / اقتصادی

{{ formatDate('Wed Sep 15 2021 10:21:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

امکان استعلام شناسه صنفی ازطریق نرم افزار فام موسسه ملل


به منظور تسهیل در انجام امور مشتریان امکان استعلام شناسه صنفی در نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل ایجاد شد.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.