مستقل آنلاین / اجتماعی

{{ formatDate('Wed Sep 15 2021 10:25:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

کارت واکسن برای کدام کارها اجباری می‎شود؟


برای چه کارهایی از شما کارت واکسن کرونا می‌خواهند؟


اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.