دنیای اقتصاد / اقتصادی

{{ formatDate('Wed Sep 15 2021 10:40:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

تراشه A15 در آیفون 13 چگونه خواهد بود؟


وجود تراشه اهمیت بسیار زیادی در اجرای صحیح و سریع برنامه‌ها دارد و تاثیر آن در اجرای بازی‌ها نیز دیده می‌شود.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.