شمانیوز / سیاسی

{{ formatDate('Wed Oct 06 2021 09:49:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

پس از موفقیت اولیه در واکسیناسیون گسترده، اولویت بعدی تنظیم بازار است


رئیس جمهور گفت: همه بخش‌های دولت به ویژه رسانه‌ها و در رأس آن رسانه ملی، باید در مسیر تنظیم بازار و ایجاد ثبات به دولت کمک کنند.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.