ایسنا / فیلم

{{ formatDate('Mon Oct 11 2021 12:31:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

ویدئو / نظام سنتی تقسیم آب سمنان در انتظار جهانی شدن    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.