ایسنا / فیلم

{{ formatDate('Tue Oct 12 2021 07:22:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

ویدئو / انتخابات پارلمانی عراق؛ صدرنشینی جریان صدر    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.