ایسنا / فیلم

{{ formatDate('Tue Oct 12 2021 11:18:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

ویدئو / رعایت ۴۵ درصدی پروتکل‌ها و نگرانی از پیک ششم کرونااخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.