ایسنا / فیلم

{{ formatDate('Tue Oct 12 2021 16:34:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

ویدئو / تجمع مقابل کنسولگری افغانستان در محکومیت انفجار اخیر قندوز    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.