ایسنا / فیلم

{{ formatDate('Wed Oct 13 2021 03:16:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

ویدئو / راز طول عمر بالای مردم ژاپن چیست؟    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.