ستاره پارسی / ورزشی

{{ formatDate('Wed Oct 13 2021 08:41:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

همسر مهدی قائدی بعد سفر دبی چه پلنگی شده!/تصاویر دیدنی


همسر مهدی قائدی بعد از بازگشت از سفر دبی بسیار تغییر کرده است.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.