ایسنا / عکس

{{ formatDate('Wed Oct 13 2021 08:54:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

نماینده بجنورد: مردم استان خراسان شمالی منتظر سفر هیات دولت انقلابی هستند    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.