ستاره پارسی / ورزشی

{{ formatDate('Wed Oct 13 2021 09:41:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

فوری / ورزشکار معروف درگذشت


ورزشکار محبوب کشورمان لحظاتی پیش درگذشت .


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.