ایسنا / فیلم

{{ formatDate('Wed Oct 13 2021 09:42:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

ویدئو / نگرانی از موج آنفلوآنزا در آستانه دومین زمستان کروناییاخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.