شمانیوز / سیاسی

{{ formatDate('Wed Oct 13 2021 11:59:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

سفر پرحاشیه محمود احمدی نژاد و همسرش به دبی | سوابق محمود احمدی نژاد


عکس محمود احمدی نژاد و همسرش در فرودگاه امام خمینی منتشر شد.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.