ایسنا / عکس

{{ formatDate('Wed Oct 13 2021 13:45:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور معاون اول رییس جمهوری    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.