ایسنا / حوادث

{{ formatDate('Wed Oct 13 2021 14:21:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

رتبه برتر استان تهران بر اساس سنجش شورای امنیت کشور طی سه سال متوالی    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.