ایسنا / عکس

{{ formatDate('Wed Oct 13 2021 18:38:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

جلسه کمیته تخصصی کرونا با حضور معاون اول رئیس‌جمهوراخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.