شماواقتصاد / فرهنگی

{{ formatDate('Thu Oct 14 2021 03:20:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

این خانم همسر احسان علیخانی است!؟ | دلیل ازدواج نکردن احسان علیخانی لو رفت


احسان علیخانی مجری توانمند تلویزیون است. احسان علیخانی در حرفه خود بسیار محبوب و مشهور است. احسان علیخانی ازدواج نکرده و مجرد است.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.