ایسنا / هنری

{{ formatDate('Thu Oct 14 2021 04:57:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

حافظ کلام خداوند را با تعریف جدیدی بیان کرده است    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.