ایسنا / فناوری

{{ formatDate('Thu Oct 14 2021 05:13:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

تمام جهان را در یک دقیقه تماشا کنید    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.